หมายเลขที่ติดต่อได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 54

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.

BBCode is OFF
Smilies are OFF
Topic review
   

Expand view Topic review: หมายเลขที่ติดต่อได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 54

หมายเลขที่ติดต่อได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 54

Post by Jay » Fri Jun 17, 2011 1:10 am

ช่วงระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 54 ผมจะไปต่างประเทศ
ท่านที่ต้องการติดต่อกับทางบริษัท ที่หมายเลข 087-708-2999 และ 086-744-2435
กรุณาติดต่อไปที่หมายเลข 02-9399872 หรือ 081 406 9642
หากต้องการลงเทปเบต้ากรุณาติดต่อที่ 081-627-3191

หากต้องการจะติดต่อผม วิทวัส ตุลยายน กรุณาโทรมาที่หมายเลข +65 9426 9100
หรือ 004 65 9426 9100 สำหรับเครื่อข่าย DTAC
006 65 9426 9100 สำหรับเครื่อข่าย TRUE
009 65 9426 9100 สำหรับโทรศัพท์บ้าน และมือถือทั่วไป

อัตราค่าโทร นาทีละ 3 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
ท่านใดไม่สะดวกโทรกรุณาส่ง SMS พร้อมเบอร์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับมาที่ +65 9426 9100 ทางผมจะโทรกลับมาในภายหลัง

Top

cron