เรียลไทพ์ คอมพิวเตอร์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เข้าสู่เวบบอร์ด ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ Studio ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ ระบบตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
:. Matrox RT.X100 Xtreme Pro HW.:

คุณสมบัติของ การ์ดตัดต่อวีดีโอ Matrox RT.X100 Xtreme Pro

เป็นการ์ดคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ PCI 32 bit สามารถจับภาพเพื่อการตัดต่อาพวิดีโอแบบ non-linear ซึ่งใข้งานได้ทั้งระบบ PAL,NTSC
• มี Effects ที่เป็น Real-time ทั้งแบบ 2D, 3D คือ Cross Dissolve, 3D DVES, Page curl, Organic Wipes,
3D Tiles, Distdortion, RGB Colorization, Mask DVE, Blur, Ripple, Lens Flare, Spheres, Mosaic,
emboss, pan & scan, soft focus และ Transition จำนวนยไม่น้อยกว่า 1000 แบบ และสามารถย่อ หรือขยายได้ (ZOOM) ภาพได้อย่างเรียลไทม์
• สามารถทำ Chroma Key และ Luma Key ได้อย่างเรียลไทม์
• สามารถค้นหา (scan) และจับภาพ (capture) เทป DV อัตโมัติได้ในรอบเดียวไม่ต้องรอจับภาพซ้อน
• สามารถตัดต่อภาพได้ในรูปแบบ DV และส่งออกข้อมูลในรูปแบบ DV25 และ MPEG-2 MP@ML แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม
• สามารถนำเข้าข้อมูลแลชะเข้ารหัสในรูปแบบ MPEG-2 เพื่อทำ DVD ได้อย่างเรียลไทม์
• สามารถส่งออกข้อมูลบันทึกเทป DV ได้อย่างเรียลไทม์พร้อม Effect 16 Effect
• สามารถเชื่อมต่อนำเข้า-นำออกสัญญาณวีดีโอได้ทั้งระบบอนาล็อก เช่น Composite, Y/C
และระบบ ดิจิตอล IEEE1394 ได้แบบเรียลไทม์
• เพิ่มคุณสมบัติเทคโนโลยี Flex 3D เพื่อทำ Effect อข่างมืออาชีพได้อย่างเรียลไทม์ เช่น ภาพกระเพื่อม, บิดภาพ ภาพกล่องเหลี่ยม เป็นต้น รวมทั้งสามารถปรับแต่งได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
• สามารถปรับแต่งความเร็วภาพแบบ Slows และ Fast ได้อย่างเรียลไทม์ และนิ่มนวล
• สามารถตัดต่อได้เย่างเรียลไทม์ ประกอบด้วยวีดีโออย่างต่ำ 2 ชั้น และ กราฟิก
หรือตัวหน้งสืออย่างต่ำ 4 ชั้น โดยวีดีโอหรือ กราฟิก 4 ชั้น สามารถใส่ DVE (Digital Video Effect)
ทั้งแบบ 2D และ 3D ได้ไม่ต่ำกว่า 16 Effect ได้อย่างเรียลไทม์
• มีโปรแกรมสร้างตัวอักษรสำหรับทำไตเติลรายการมาให้ โดยสนับสนุนกราฟิก 32 บิต และไตเติลสามารถคีย์และเคลื่อนไหวได้
• มีโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และโปรแกรมสำหรับเขียนลงแผ่น DVD มาพร้อมกับระบบ และโปรแกรมสำหรับสแกนและแคปเจอร์เทป DV ได้ในรอบเดียว
• วีดีโออย่างต่ำ 2 ชั้น และกราฟิกหรือตัวหนังสืออย่างต่ำ 4ชั้น ต้องสามารถปรับความโปร่งใส (Transparency) ได้อย่างเรียลไทม์
• กราฟิกหรือ ตัวหนังสือต้องเป็นกราฟิกแบบ 32 บิต ที่ไม่มีการบีบอัด และสามารถเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนเข้ามาได้โดยไม่ต้องเรนเดอร์
• สามารถปรับแต่งค่าสีที่ถูกต้อง (Color Correction) ด้วยพารามิเตอร์ได้อย่างเรียลไทม์ไม่ต่ำกว่า 18 จุด
• สามารถทำ Film Effect ได้อย่างเรียลไทม์
•จะต้องมี Software Codec เพื่อสามารถนำไฟล์ข้อมูลวีดีโอในระบบไปทำการตัดต่อหรือเล่นกลับบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษนี้ได้
• ไฟล์ข้อมูลวิดีโอในระบบ จะต้องสามารถนำไปใช้งานกับระบบตัดต่อที่ดีกว่าของผู้จัดจำหน่ายได้
อย่างสมบูรณ์ 100 % (Full File Format Compatible) เพื่อการพัฒนาระบบในอนาคต
• มาพร้อมฮาร์ดแวร์ที่ช่วยเข้ารหัสสัญญาณ VCD, SVCD, มัลติมีเดีย และ Web streaming

การ์ดตัดต่อวีดีโอ Matrox RT.X100 ขณะนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว การ์ดตัดต่อรุ่นใหม่ที่ทดแทนคือ matrox RT.X2 หน่วยงาน/บริษัทใด ต้องการจัดซื้อสามารถติดต่อเพื่อที่จะจัดทำ TOR กรุณาแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นรุ่นปัจจุบันด้วยครับ

:. Key Features .:

Matrox RT.X100 Xtreme Pro HW
Professional video editing and DVD authoring

 • Full-quality, full-resolution, no-compromise editing with Adobe Premiere Pro
 • Most powerful realtime 3D technology for video, titles, and 32-bit graphics
 • Sought-after realtime filters and color tools - pan & scan, old movie, soft focus, color match and more
 • Advanced realtime, 3-way, 18-parameter YUV color correction plus 8-parameter RGB gain/offset colorization
 • Professional waveform and vectorscope monitors
 • Realtime chroma and luma keying with 4:4:4 upsampling
 • Realtime super-smooth, field-blended fast and slow motion
 • Realtime DV-1394, composite, and Y/C input and output
 • Realtime SinglePass DV scan and capture
 • Realtime MPEG-2 capture and encoding for DVD authoring
 • Xtreme Preview for editing many layers and effect without rendering
 • Video capture using OHCI and Video-for-Windows compliant applications
 • Hardware-accelerated simultaneous batch encoding of DVD, SVCD, VCD, and web formats
 • Matrox RT.X100 Xtreme Pro HW includes the Matrox RT.X100 Xtreme hardware and Matrox X.tools software for use with your copy of Adobe Premiere Pro or Adobe Production Studio.

 

Overview

  © 2007 Real Type. All Rights Reserved. | Webmaster | Home | Back